Zdjęcia z debaty w Regionie Północno-Zachodnim GO WP, Słupsk, 23.01.2013