Materiały informacyjne

Przedstawiamy przykłady ciekawych materiałów promujących działania w zakresie segregacji odpadów i edukacji odpadowej.

Materiały mogą stanowić inspirację do projektowania lokalnych kampanii.

Dźwięki z odzysku
Przykład ciekawej inicjatywy edukacyjnej łączącej inspiracje muzyczne z odzyskiem odpadów.

EKOTORBA
Warsztaty Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Warsztaty Praktycznej Ekologii - Segregujmy Odpady

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

Ekologiczna Gospodarka Odpadami dla Szczecina

Fundacja EkoRozwoju
Pakiet edukacyjny "Brygada 3R - poradnik dla szkół podstawowych i gimnazjalnych", wydany w ramach prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju
projektu "Naturalne partnerstwa - ogólnopolska kampania promująca partnerstwa trójsektorowe oraz społeczną odpowiedzialność biznesu na rzecz
ochrony środowiska".
a

a