Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider
czwartek, 02 maj 2013 13:14

Tytuł poniższej informacji to cytat z wypowiedzi jednego z uczestników pierwszej tury wojewódzkich szkoleń Odpady- śmieci czy surowce? W dniach 24-26.04.2013 odbyły się kolejno szkolenia w regionach: Eko-Dolina, Szadółki, Północno- Zachodni. Miejscem szkoleń są RIPOKI czyli Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wybór miejsca jest celowy. 

Szkolenia zaplanowane zostały tak, by uczestnicy mogli zdobyć praktyczną wiedzę nt. planowania lokalnych kampanii odpadowych, zapoznać się z ważnymi zagadnieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- np. jakie koszty wchodzą w skład opłaty za gospodarowanie odpadami i jak rzetelnie informować o tym mieszkańców, oraz „zobaczyć” i usłyszeć od wykwalifikowanej kadry RIPOKÓw, co dzieje się z  odpadami na terenie takiego zakładu. Szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi. Uczestnicy są bardzo zaangażowani i aktywni, a poruszane przez trenerów  zagadnienia oceniają jako bardzo  przydatne i praktyczne.

Uczestnikami tych szkoleń byli główni przedstawiciele samorządów lokalnych, nauczyciele, pracownik parku krajobrazowego, członkowie organizacji pozarządowych, członkowie rady sołeckiej, pracownik świetlicy wiejskiej. W szkoleniu prowadzonym w regionie Szadółki uczestniczyła liczna grupa sołtysów i członków rad sołeckich z Gminy Pruszcz Gdański. Szkolenia prowadzone są wg szczegółowego scenariusza. Jednak w każdym ze szkoleń pojawiają się nowe, interesujące i zaskakujące uczestników zagadnienia. Duże wrażenia na uczestnikach robią dane liczbowe z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018, nt. ilości odbieranych od mieszkańców komunalnych odpadów mieszanych na terenach gmin oraz różnice pomiędzy najmniejszą i największą ilością odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych mieszanych w pomorskich gminach-Jastarnia 908 kg/mieszkańca, Osieczna 11 kg/mieszkańca. Dane za lata 2009- 2010. 

Również interesujące są zadania związane z badania morfologii odpadów komunalnych, lub śledzenia drogi odpadów surowcowych, które opuszczają RIPOK i trafiają do przetwórców, tzw. „recyklerów”. Uczestnicy wykonują takie zadania na przykładzie drogi życia papieru lub butelki PET  Poli (tereftalan etylenu), czyli butelki wykonanej z tworzywa sztucznego. W skład pakietu edukacyjnego, który otrzymują uczestnicy wchodzą m.in. preformy butelek PET, próbki  granulatu i płatków PET. Te ciekawe pomoce dydaktyczne przekazała bezpłatnie Stowarzyszeniu Eko-Inicjatywa firma POLOWAT. Uczestnicy w trakcie dyskusji zgłaszają również wiele obaw i pytań związanych z funkcjonowaniem od 1 lipca 2013 roku nowego systemu gospodarki odpadami. Oto kilka przykładów:

- W przypadku zbiórki  na terenach wiejskich odpadów selektywnych w systemie worowym, worki mogą być np. rozrywane przez zwierzęta i odpady roznoszone po okolicy. Gdzie można zakupić estetyczny i bezpieczny  stojak lub pojemnik na worki do segregacji odpadów?

- Czy po rozstrzygnięciu pierwszych przetargów, kiedy gmina będzie znała rzeczywiste koszty zorganizowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy, zmniejszą się opłaty  za gospodarkę odpadów ponoszone przez mieszkańców?

- Obecnie producenci opakowań prześcigają się w nowych wzorach. Jest coraz więcej opakowań wielowarstwowych i wielo materiałowych?  Czy  nadają się do segregacji? Jak segregować takie odpady?

- Kiedy zostanie wprowadzony system (oddający odpad otrzymuje opłatę) zbiórki opakowań typu PET, puszki, baterie np. w sieciach handlowych?

- Jak skutecznie realizować lokalną kampanię edukacyjną nt. segregacji odpadów?

To tylko niektóre z pytań i wątpliwości uczestników szkoleń Odpady- śmieci czy surowce? Na część  zagadnień uczestnicy znajdują gotowe rozwiązania w trakcie szkoleń. Uczestnicy nabierają też przekonania, iż samorządy Pomorza musza położyć bardzo duży nacisk na profesjonalne kampanie informacyjno- edukacyjne oraz gminne programy edukacji odpadowej. M.in. dzięki takim kampaniom systemu gospodarki odpadami będzie funkcjonował sprawnie i skutecznie, a mieszkańcy będą zadowoleni.

Za nami 4 szkolenia przed nami kolejne 10, na które cały czas zapraszamy nie tylko pracowników samorządów odpowiedzialnych z gospodarkę odpadami, ale również pracowników RIPOKów, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, nauczycieli, służby ochrony przyrody, leśników, strażaków, edukatorów, pracowników domów kultury i świetlic, aktywnych mieszkańców, zainteresowanych tematem edukacji odpadowej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w maju. Szczegóły na stronie www.porzadnepomorze.pl oraz u koordynatorów regionalnych. Szkolenia realizowane w Zielonym Standardzie tzn. przy realizacji szkoleń starym się minimalizować wpływ naszych działań na środowisko naturalne.

Szkolenia Odpady- śmieci czy surowce? Realizowane są w ramach kampanii
PORZĄDNE POMORZE dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  oraz środków własnych Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa.

Partnerami kampanii są Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu.

Patronat honorowy nad kampanią objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Dominik Sudoł
Koordynator kampanii PORZĄDNE POMORZE
 

Zdjęcia ze szkolenia w Regionie Gospodarki Odpadami Eko Dolina - 24.04.2013
Zdjęcia ze szkolenia w Regionie Gospodarki Odpadami Szadółki - 25.04.2013
Zdjęcia ze szkolenia w Regionie Gospodarki Odpadami Północno-Zachodni - 26.04.2013

 

119 komentarzy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR