Zdjęcia ze szkolenia w Regionie Gospodarki Odpadami Eko Dolina - 24.04.2013