Zdjęcia ze szkolenia w Regionie Gospodarki Odpadami Eko Dolina - 17.05.2013