Zdjęcia ze szkolenia w Regionie Gospodarki Odpadami Szadółki - 25.04.2013