Zdjęcia ze szkolenia w Regionie Gospodarki Odpadami Szadółki - 21.05.2013