Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zakończyło realizację kampanii Porządne Pomorze. Zadanie, które w pełnej nazwie brzmiało "Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego", zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa nr WFOŚ/D/628/287/2012)

Jedną z praktycznych propozycji zawartych w pakiecie edukacyjnym "Odpady- śmieci czy surowce" jest "Test wiedzy o gospodarce odpadami w gminie". Brzmi jak sprawdzian? Może trochę tak, jednak tutaj można ściągać. Jak każdy sprawdzian mobilizuje do poszukiwania prawidłowej odpowiedzi. Test jest prostym narzędziem do zwrócenia uwagi mieszkańców na zagadnienia gospodarki odpadami w gminie podczas różnych wydarzeń zbiorowych, festynów.

Pakiet edukacyjny „Odpady – śmieci czy surowce?” powstał z myślą o wsparciu gmin i ich przedstawicieli w informowaniu i edukowaniu mieszkańców. Pakiet adresowany jest do urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, do przedstawicieli organizacji pozarządowych, do pracowników świetlic wiejskich i domów kultury, animatorów i liderów lokalnych, do nauczycieli, sołtysów, leśników i wszystkich tych osób, które poprzez swoją pracę zawodową lub społeczną mogą i chcą przekazać mieszkańcom podstawową wiedzą na temat odpadów.

W dniu 20 września br. w Nowym Dworze Gdańskim odbył się kolejny Bioblitz. Są to zawody w oznaczaniu organizmów związanych z rzeką Tugą. Klub Nowodworski zaprosił pracowników Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa do przedstawienia informacji nt. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR