Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Choć jeszcze nie minęły dwa tygodnie od wejścia w życie śmieciowej rewolucji, to zaczął się czas pierwszych porządków w nowym układzie. I to dosłownie. Te porządki już widać pod śmietnikami na różnych osiedlach. Bo wraz z informacją, że teraz do obowiązków gminy należy wywóz śmieci w mieście, wiele osób oczyściło swoje nieruchomości. Stąd pod publicznymi śmietnikami znalazło się sporo zepsutych sprzętów domowych, zniszczonych mebli czy też kartonów z opakowań.

Z dniem 1 lipca samorządy gminne województwa pomorskiego przystąpiły do wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Niektóre samorządy rozpoczęły realizację lokalnych kampanii informacyjnych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zebranych przez Mirosława Plakwicza koordynatora kampanii Porządne Pomorze regionie wschodnim.

No i mamy problem ze śmieciami. Głównie spowodowany tym, że firmy obsługujące Gdańsk, napotkały góry śmieci pozostawione przez dotychczasowych odbiorców. Te śmieci z minionych dwóch tygodni! A firm za ich wywóz odpowiedzialnych nie ma już na rynku, nie ma więc od kogo wymagać wywozu.

68 samorządów gminnych województwa pomorskiego przygotowanych do odpadowych kampanii informacyjno-edukacyjnych. W okresie od 23 kwietnia do 14 czerwca 2013 roku w ramach kampanii PORZĄDNE POMORZE, odbył się cykl 15 szkoleń pt. Odpady- śmieci czy surowce?, w których wzięły udział 256 osoby. Na etapie planowania szkoleń zakładana liczba uczestników to 210 osób. 

Samorządy gminne województwa pomorskiego w niewielkim stopniu prowadzą aktywną  edukację odpadową „w terenie”. Warto aby gminy wykorzystały  możliwość atrakcyjnego edukowania z zakresu gospodarowania odpadami i nowych obowiązków np. przy okazji organizowanych festynów i wydarzeń lokalnych- Dzień Dziecka.FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR