Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Słupsku po raz kolejny organizuje ekologiczny konkurs plastyczny pn.: "Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie." - edycja 2013. Tegoroczny konkurs przeprowadzony zostanie wśród przedszkolaków w wieku 4-6 lat z miasta i gminy Słupska oraz Kobylnicy.

Przedstawiamy zestawienie stawek naliczenia opłat za odpady niesegregowane i segregowane oraz metody naliczania przyjętych stawek w gminach województwa pomorskiego. Zestawienie zostało podzielone na regiony gospodarki odpadami województwa pomorskiego wg planu gospodarki odpadami województwa pomorskiego 2018.

Kolejne materiały informacyjne w Gminach. Tym Razem Miasto Kwidzyn. Opracowanie: Urząd Miejski w Kwidzynie, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Zapraszamy do lektury.

Do pobrania:
- ulotka, plakat

Nowa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012. Analiza pytań i odpowiedzi zgłoszonych przez organy administracji samorządowej do Ministra Środowiska, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Samorządy lokalne Pomorza zamieszczają na portalach gminnych praktyczne i potrzebne mieszkańcom informacje nt. obowiązków i zasad nowego systemu gospodarki odpadami. Zapraszamy mieszkańców Regionu Północnego do zapoznania się z informacjami, jakie można znaleźć na stronach internetowych ich samorządów. Informacji przybywa z dnia na dzień.FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR