Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Rozpoczął się „Ogólnopolski program szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami”, który będzie realizowany w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r. Przedstawiciele gmin mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych pod merytorycznym nadzorem Ministerstwa Środowiska. Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o odpadach. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadzając szereg nowych, niepraktykowanych wcześniej w Polsce uregulowań w zakresie gospodarowania odpadami.

Strona 15 z 15


FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR